Ce este yoga?

Pentru a se înțelege

      • cui ne adresăm;
      • care ar fi publicul țintă și implicit;
      • la ce concepte și tehnici apelăm,

trebuie mai întâi să abordăm ce este yoga, cui și  la ce servește în lumea de azi. Definiția (definițiile) fenomenului Yoga sunt cele care structurează atât practica cât și direcțiile de adresare publică.

Există peste 320 de astfel de definiții unanim acceptate ceea ce demonstrează, dacă mai era nevoie, complexitatea extremă a acestui fenomen vechi de aprox. 10 – 14.000 ani. Nici una nu acoperă, însă, în totalitate realitatea teoretico – practică. Mai ales că, în ciuda opiniei generale, Yoga nu este de sorginte indiană, ea apărând ca o stare universală – orice civilizație, inclusiv cea geto-dacică, dispunând de propria sa formă de yoga (ceea ce exclude ideea de import cultural). În schimb, subcontinentul indian a oferit un teren admirabil pentru dezvoltarea acestui sistem de optimizare umană.

Ce este yoga?

Trăgând o primă linie, Yoga se vădește a fi cel mai vast și mai precis sistem laic de autocunoaștere și remodelare umană cunoscut în istorie, „Cunoaștere prin Autocunoaștere” fiind scopul și maniera sa de acțiune.

Ori azi există un consens general, de la pishoterapeuți la managerii din toate domeniile, că în starea actuală a omenirii, indiferent de tipul de societate și cultură, autocunoașterea trebuie să capete prioritate absolută.

Din buchetul de definiții de mare folos în practica cotidiană, sunt mai ales două:

„Yoga este viața trăită conștient”

și

„Yoga este autoconstatare permanentă, continuă și dezinteresată!”

NB – două remarci:

– constatare și nu concentrare; stare aparte de atenție, care nu judecă, ci doar constată

și

– detașarea (renunțarea la fructul faptului).

Această abordare exclude din start orice tip de mișcare sectară și reprezintă semnul după care recunoaștem dacă o școală, o practică este sau nu de Yoga autentică.

Devine cred clar rostul acestor cursuri, acela de dezvoltare a capacității de autocunoaștere a fiecăruia, cu toate efectele consecutive, legate de amelioararea pe toate planurile Ființei, trezirea resurselor interne, îmbunătățirea sănătății și a eficienței în însăși trăirea propriei vieți în armonie cu viața celorlalți.

Deci nu există un public țintă, un public target, sunt așteptați, indiferent de vârstă, sex, poziție socială, meserie, etnie etc, toți cei care s-au săturat să trăiască orbește, să se împiedice de propria ignoranță. Bine înțeles, aceasta nu exclude modelarea exercițiilor în funcție de necesitățile și posibilitățile fiecărui cursant cu care ne aflăm în permanent feedback.

Esențiale în yoga nu sunt exercițiile, ci atitudinea interioară. La cultivarea acesteia servesc exercițiile, indiferent că e vorba de asanas, pranayama, mudras, yantras, meditații sau orice altă tehnică yoghină.

Yoga a descoperit prima în istoria umană integralitatea Ființei și a pus la punct exerciții integrale, care modelează simultan Ființa în totalitate.

De o vreme încoace, nimeni nu mai are dreptul să trăiască doar pentru el.

Yogacharya Mario Sorin Vasilescu